Pazar Araştırma

Kısaltma: MR
Hedef pazardaki müşteriler hakkında bilgi edinme çalışmalarıdır. Kalitatif (Bkz: Kalitatif Araştırma) veya kantitatif (Bkz: Kantitatif Araştırma) şeklinde olabilir. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını anlamak, onların memnuniyetlerini öğrenmek pazar araştırma faaliyetlerine girmektedir.

İngilizce: Market Research