Persona

Bir ürünü veya hizmeti benzer şekilde kullanabilen bir müşteri türünü temsil etmek için oluşturulan kurgusal karakterlerdir. Persona örnekleri için bu site incelenebilir.

İngilizce: Persona