Proaktif Davranış

Müşterilerin beklentisi olmadan ihtiyacın sezinlenip harekete geçilmesi durumudur. Müşteri deneyiminde bağlılık kurulması için proaktif davranışlar çok kritiktir. Bunun için öncelikle müşteriyi iyi tanımak ve güçlü bir empati yeteneğine sahip olmak gerekmektedir.

Müşterinin ürün veya hizmetleri kullanma periyoduna bakarak tekrar ihtiyaç duyduğu anda iletişim kurması beklenmeden firmanın müşteriyi araması ve ürün veya hizmet ihtiyacı olup olmadığının sorulması proaktif bir davranış örneğidir. Bunun için de müşterinin markada bıraktığı izlerin iyi analiz edilmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir.

İngilizce: Proactive Behavior