Prototip

Bir ürünü temsil eden henüz tam anlamıyla tamamlanmamış olan örnektir. Özellikle tasarım odaklı düşünmede (Bkz: Tasarım Düşüncesi) ürün son haline getirilmeden prototipler üretilir ve müşterilerden geri bildirimler alınır. Bu geri bildirimler sonrasında prototipler geliştirilir ve tekrar aynı süreç işletilir. Bir süre sonra nihai ürüne ulaşılır. Tasarım düşüncesinde ürünün özelliklerini en basit haliyle taşıyan prototip ürüne MVP: Minimum Viable Product denmektedir.

İngilizce: Prototype