Şebeke

Ulaşım ve iletişim ağıdır. Özellikle telekom sektöründe şebekenin sağlıklı çalışması müşteri deneyimine doğrudan dokunur. Şebeke deneyiminde iki metrik kritik olarak takip edilir: 1- Stabil çalışma (hat düşmesi, elektrik kesintisi vb olup olmaması) ; 2- Yaşanan arıza sayısı (Bununla paralel olarak arıza giderme süresi).

Operasyonel olarak takip edilen bu metriklerin müşteri ihtiyaçlarını karşılama adımında kritik öneme sahip olduğu için deneyimi de doğrudan etkilerler. Müşteri deneyimi ekipleri de müşteri memnuniyet sonuçları kadar bu tarz deneyimi etkileyen operasyonel metriklerin takibinden sorumlu olmalıdır.

İngilizce: Network