Süreç Yönetimi

Süreç haritaları (Bkz: Süreç Haritası) yardımıyla belirli süreçlerin yönetilmesi, gelişim önerileriyle güncellemelerin yapılmasıdır. Örnek olarak abonelik işlemi sadece fiziksel kanallarda yapılırken sürece dijital kanalların da eklenmesi, gerekli adımların belirlenip hayata geçirilmesi verilebilir.

İngilizce: Process Management