Tarafsız

Kısaltma: N
Net Tavsiye Skoru hesaplamasında (Bkz: Net Tavsiye Skoru) tavsiye eder misiniz sorusuna 0-10 skalasında 7 veya 8 puanlarını veren müşteriler tarafsız (nötr) olarak değerlendirilirler ve firmayı başkalarına tavsiye etmeyen fakat aynı zamanda olumsuz yorumlar da yapmayanlar olarak sınıflandırılır.

Skorun hesaplanmasında paydadaki toplam anket sayısında kendine yer bulur. Hesaplama “NPS= Tavsiye Edenlerin Sayısı – Tavsiye Etmeyenlerin Sayısı / Toplam Anket Sayısı” şeklindedir.

İngilizce: Neutral (Nötr)