Tasarım Düşüncesi

Kısaltma: DT
Tasarım düşüncesi, tasarım kavramlarının geliştirildiği bilişsel, stratejik ve pratik süreçleri ifade eder. Bir ürünü veya süreci tamamlayıp hayata geçirmek yerine en küçük uygulanabilir/kullanılabilir parça ile başlanır ve kullanıcılardan sürekli alınan geri bildirimler ile son haline getirilir. Tasarım düşüncesi adımları: Empati – Tanımlama – Fikir Üretme – Prototip Geliştirme ve Test’tir.

İngilizce: Design Thinking