Temel Etken Analizi

Müşterilerin firmayı tavsiye etmesi, memnun olması ve tekrar ürün veya hizmet almayı düşünmesi için onların davranışlarını etkileyen ve bu aksiyonlar için onları motive eden noktaların araştırılması ve tespit edilmesidir.

Çoklu regresyon analizi bu tespit için kullanılan istatistiksel yöntemlerden biridir (Bkz: Regresyon Analizi). Temel etken analizleri müşteri memnuniyetini hangi alanlarda geliştirirsek skorlara daha pozitif yansıması olur sorusunun yanıtını verir.

İngilizce: Key Driver Analysis