Toplam Kalite Yönetimi

Kısaltma: TQM / TKY
Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır.

Her ne kadar Henry Ford tarafından TKY kullanılmaya başlansa da 1900’lü yılların ikinci yarısında Japonya’da benimsenip tüm dünyaya yayılmıştır. Ürün ve fiyat ile rekabet eden şirketlerin o dönemde rekabet ettikleri alan kalite olmuştur. Günümüzde ise kalite bir standard haline gelmiş, firmaların farklılaşması için deneyim unsurlarını hayata geçirme ihtiyacı oluşmuştur.

İngilizce: Total Quality Management