Tüketici

Ürün ve mal hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir. Müşteri ürün ve hizmetleri satın alan kişi iken tüketici o ürünü veya hizmeti kullanan aynı veya başka bir kişi olabilir.

İngilizce: Consumer