Ürün Yaşam Döngüsü

Bir ürünün piyasaya girmesi ve kullanılmaya başlanmasından geniş kitlelere yayılması ve en sonunda kullanımının giderek düşerek hayatına veda etmesi sürecidir. Markete giriş – büyüme – olgunluk ve düşüş olarak 4 ana aşamada gösterilir.

İngilizce: Product Lifecycle