Veri Analitiği

Kısaltma: DA
Yüksek hacimli verilerden bir iş değeri yaratmak üzere istatistik bilimi ile modern sayısal hesaplama yöntemleri arasındaki entegrasyonu sağlayarak firmaların bu potansiyeli açığa çıkarmaları için yaptıkları çalışmalardır. Kişiselleştirme aksiyonlarının gün geçtikçe arttığı bir dünyada bununla paralel olarak veri analitiğinin önemi de artmaktadır.

İngilizce: Data Analytics