Veri

Bir araştırmada sonuca ulaşabilmek için gereken bilgidir. Ünlü kalite gurusu Edwards Deming’in dediği gibi: “Verinin olmadığı durumda fikri olan başka bir insansınızdır.” Verilere ulaşmak kadar günümüzdeki büyük problemlerden biri de bu verileri anlamlandırmak ve iş sonuçlarına etki etmesi için kullanabilmektir.

Müşterilerden alınan içgörüler, yapılacak projelerin etkileri, müşterileri motive eden aksiyonlar vb hep bir veriye dayalı olduğunda anlamlı hale gelir ve özellikle üst yönetimi ikna etmede kritik rol oynar.

İngilizce: Data