Yapılacak İşler

Kısaltma: JTBD

Bu bakış açısına göre müşteriler bir ürün veya hizmeti değil, o ürün ve hizmet ile bir işi yapmak için satın alma işlemini yaparlar. Müşterilerin yapmak istediği o iş bulunursa ürünler de hizmetler de o minvalde geliştirebilir daha çok müşteriye ulaşılabilir.

İngilizce: Jobs To Be Done