Yatırım Getirisi

Kısaltma: ROI

Yatırım getirisi, net kâr ile yatırım maliyeti arasındaki orandır. Örneğin 100 TL’lik bir yatırım yapılmış olsun ve bu yatırımın bir süre sonra getirdiği kazanç 120 TL olsun. Bu durumda ROI= (120-100)/100= %20 olarak bulunur. Müşteri deneyimi için yapılan yatırımların getirisi hesaplanırken gelir dışında maliyet azaltmadan doğan kazanç da düşünülmelidir.

İngilizce: Return on Investment