Yönetim Modeli

Müşteri deneyimini ve deneyim projelerini yönetirken üst yönetim ve diğer departmanlar ile nasıl bir iletişim ve ilişki kurulacağını gösteren modellerdir. Müşteri odaklı kültür oluşturmak için bu modelin oluşturulması ve sağlıklı şekilde çalıştırılması kritik öneme sahiptir.

İngilizce: Governance Model