M: 32 terms

Makine Öğrenmesi

Kısaltma: ML Makine öğrenimi, bilgisayarların algılayıcı verisi ya da veritabanları gibi veri türlerine dayalı öğrenimini olanaklı kılan algoritmaların tasarım ve geliştirme süreçlerini konu edinen bir bilim dalıdır. Teknolojinin yardımıyla deneyimin iyileştirilmesi noktasında makine öğrenmesinin kullanımı…

Devamını Oku »

Marka Değeri

Kısaltma: BV Marka değeri firmaların gözle görülemeyen, onları rakiplerinden ayrıştıran algısal değeridir. Örneğin iki şişe aynı içerikte su olduğunu düşünelim. Birisi Xwater, diğer Iwater olsun. Xwater 2 tl iken, Iwater’ın 5 tl olması iki marka…

Devamını Oku »

Marka Farkındalığı

Marka farkındalığı müşterilerin bir markayı ne kadar tanıyabildiği ve onu benzerlerinden ne kadar ayırabildiği anlamına gelmektedir. İnsanlar satın alma kararı anında markaya güven duygusu hissetmek isterler. Bilinirlik güven duygusu için çok kritik bir bileşen olduğundan…

Devamını Oku »

Marka Savunuculuğu

Duygusal olarak firmaya bağlı müşterilerin sanki firma çalışanıymış gibi firmayı övmesi, etrafındakilere tavsiye etmesi ve olumlu geri bildirimlerle ağızdan ağıza yayılıma katkıda bulunmasıdır. Ağızdan ağıza yayılımın en etkili pazarlama yöntemi olduğu çeşitli araştırmalarla ispatlanmıştır. Bu…

Devamını Oku »

Metin Analitiği

Kısaltma: TA Metin analitiği iç görüleri, eğilimleri ve davranış kalıplarını ortaya çıkarmak için büyük hacimli yapılandırılmamış verinin analiz edilmesi ve kalitatif çıktı üretilmesidir. Metin analitiği sayesinde büyük bir veri yığınından anlamlı ve kullanılabilecek içgörüler ortaya…

Devamını Oku »

Metrik

Verilerin nicel olarak ölçümüdür. Müşteri deneyimini yönetirken hem deneyimsel hem operasyonel olarak ölçülmesi ve takip edilmesi gereken metrikler belirlenmeli, metriklerin değişimi yönetilmelidir. Örneğin müşterilerin, müşteri temsilcisine ulaşma süresi metriği çağrı merkezi deneyimini etkileyen bir operasyonel…

Devamını Oku »

Müşteri

Bir ücret karşılığında ürün veya hizmet satın alan veya satın alınan ürün veya hizmeti kullanan, deneyimleyen kişidir. Deneyimi yönetirken müşterilerin kim olduğu sorusu iyice irdelenmeli ve müşteri personalarına göre aksiyonlar planlanmalıdır. Ürün/hizmeti satın alan müşteri…

Devamını Oku »

Müşteri Adayı

Firmalardan ürün veya hizmet alma ihtimali olan, bu ihtiyacını dile getiren fakat henüz ürün veya hizmet satın alımı yapmamış kişilerdir. İngilizce: Lead

Müşteri Başarısı Yönetimi

Özellikle firmadan firmaya (Bkz: Firmadan firmaya) çalışan şirketlerde ürün veya hizmet satılan firmaların başarısını takip ederek onların da müşterilerine iyi bir hizmet sunmasını sağlamaya çalışmaktır. İngilizce: Customer Success Management

Müşteri Beklentisini Aşma / Wow Anı

Müşteriler ürün veya hizmet alırken bazı ihtiyaçlarının karşılamasını beklerler. Öncelikle bu ihtiyaçların karşılanmasından sonra müşterileri şaşırtarak duygusal olarak onlarla bağ kurulması ve pozitif duygular uyandırılması müşterileri firmalara daha derinden bağlar. Bu da müşterilerin daha uzun…

Devamını Oku »